Vi på Kinnekulle Energi tycker att det är en självklarhet att enbart erbjuda förnyelsebar energi i samtliga våra avtal.

Tillsammans måste vi alla ta ansvar för en hållbar och fossilfri framtid.