URPSPRUNGSMÄRKT EL

När vi på Kinnekulle Energi pratar om vår miljö så tänker vi självklart på vår natur och vad vi kan göra för att bidra till ett hållbart samhälle.

En sådan sak är att vi enbart erbjuder förnyelsebar el som är ursprungsmärkt med antingen vind eller vatten. Alla kunder som tecknar elhandelsavtal med oss får el från förnybara energikällor. Elen kan spåras av så kallade ursprungsgarantier för t.ex. vattenkraft eller vindkraft.

URSPRUNGS-
GARANTI

En ursprungsgaranti är ett elektroniskt certifikat som elproducenten får för varje megawattimme el som produceras. Har du ett elavtal med enbart vattenkraft så köper vi som elhandelsföretag vattenkraftsgarantier som täcker hela din elanvändning. På det sättet har vi som elhandlare ursprungsmärkt den el som du använder.