SVANVIK – ETAPP 2

PROJEKTERING PÅGÅR

Området har uppnått den anslutningsgrad vi kräver, jättekul tycker vi!

Vår målsättning är att påbörja arbetet till hösten. Ni kommer bli kontaktade av vår projektör närmar sig utbyggnad.

Vid frågor kontakta vår kundtjänst.

Utbyggnad planeras ske inom markerat område med start 2020 

Äger du en fastighet idag som inte finns med i något utan dessa områden betyder inte det att vi inte kommer erbjuda er en anslutning. Det sker bara inte i denna utbyggnadsetapp. Du är välkommen att lämna ditt intresse för fiber, dessa intresseanmälningar ligger till stor del grund för vart vi planerar att bygga ut härnäst.

VÄGEN TILL FIBER

1. Tom kanalisation grävs ner i marken.
2. Fiber blåses in i den förlagda kanalisationen.
3. Fibern ansluts (svetsas) i de centrala punkterna, de så kallade noderna och skåpen som blivit utplacerade i området.
4. Fiberkonvertern installeras i er bostad.