Leveranssäkerhet 2021

Statistik för Götene Elförenings hela elnät under 2021.

Aviserade avbrottOaviserade långa avbrott
(>3 min)
Oaviserade korta avbrott
(<3 min)
Oaviserade avbrott
(< 12 timmar)
Antal (st)824410

Avbrott (min/kund) (i genomsnitt)

7,67

20,20

0,01

0

Avbrottstid totalt (min) (avbrottstid x antalet drabbade kunder)
57 027150 202870