Leveranssäkerhet 2019

Statistik för Götene Elförenings hela elnät under 2019.

Aviserade avbrottOaviserade långa avbrott
(>3 min)
Oaviserade korta avbrott
(<3 min)
Oaviserade avbrott
(< 12 timmar)
Antal (st)553611

Avbrott (min/kund) (i genomsnitt)

4,76

31,27

0,01

1,74

Avbrottstid totalt (min) (avbrottstid x antalet drabbade kunder)
35 520236 9899813 496