Avtalslängd Startdatum Elpris Moms Försäljningspris
12 3/1/2020 33.25 8.31 41.56
36 3/1/2020 39.70 9.93 49.63
60 3/1/2020 42.00 10.50 52.50
12 4/1/2020 36.05 9.01 45.07
36 4/1/2020 41.43 10.36 51.79
60 4/1/2020 43.53 10.88 54.41
12 5/1/2020 37.19 9.30 46.49
36 5/1/2020 41.97 10.49 52.46
60 5/1/2020 43.89 10.97 54.87
Rörligt pris januari 31.43 7.86 39.29
Anvisat månadspris januari, årsavgift 480 kr/år (384 kr/år ) 60.80 15.2 76