Avtalslängd Startdatum Elpris Moms Försäljningspris
12 2/1/2020 41.00 10.25 51.25
36 2/1/2020 44.80 11.20 56.00
60 2/1/2020 46.20 11.55 57.75
12 3/1/2020 42.73 10.68 53.41
36 3/1/2020 46.33 11.58 57.91
60 3/1/2020 47.44 11.86 59.30
12 4/1/2020 43.98 10.99 54.97
36 4/1/2020 46.84 11.71 58.56
60 4/1/2020 47.79 11.95 59.74
Rörligt pris december 44.41 11.10 55.51
Anvisat månadspris december, årsavgift 480 kr/år (384 kr/år ) 72.00 18 90