Avtalslängd Startdatum Elpris Moms Försäljningspris
12 5/1/2020 29.70 7.43 37.13
36 5/1/2020 35.00 8.75 43.75
60 5/1/2020 38.00 9.50 47.50
12 6/1/2020 31.73 7.93 39.67
36 6/1/2020 36.71 9.18 45.89
60 6/1/2020 39.68 9.92 49.59
12 7/1/2020 32.14 8.04 40.18
36 7/1/2020 36.91 9.23 46.14
60 7/1/2020 39.83 9.96 49.78
Rörligt pris februari 26.30 6.58 32.88
Anvisat månadspris februari, årsavgift 480 kr/år (384 kr/år ) 54.80 13.70 68.50