Avtalslängd Startdatum Elpris Moms Försäljningspris
12 11/1/2019 49.20 12.30 61.50
36 11/1/2019 49.00 12.25 61.25
60 11/1/2019 48.95 12.24 61.19
12 12/1/2019 50.01 12.50 62.51
36 12/1/2019 49.73 12.43 62.16
60 12/1/2019 49.98 12.50 62.48
12 1/1/2020 50.11 12.53 62.64
36 1/1/2020 49.81 12.45 62.26
60 1/1/2020 50.08 12.52 62.60
Rörligt pris september 44.38 11.10 55.48
Anvisat månadspris september, årsavgift 480 kr/år (384 kr/år ) 72.80 18.2 91