Avtalslängd Startdatum Elpris Moms Försäljningspris
12 10/1/2019 51.00 12.75 63.75
36 10/1/2019 50.05 12.51 62.56
60 10/1/2019 50.00 12.50 62.50
12 11/1/2019 52.01 13.00 65.01
36 11/1/2019 50.61 12.65 63.26
60 11/1/2019 50.80 12.70 63.50
12 12/1/2019 51.86 12.96 64.82
36 12/1/2019 50.48 12.62 63.09
60 12/1/2019 50.77 12.69 63.46
Rörligt pris juli 44.07 11.02 55.09
Anvisat månadspris juli, årsavgift 480 kr/år (384 kr/år) 74.80 18.7 93.5