Avtalslängd Startdatum Elpris Moms Försäljningspris
12 1/1/2020 49.95 12.49 62.44
36 1/1/2020 48.70 12.18 60.88
60 1/1/2020 48.30 12.08 60.38
12 2/1/2020 50.76 12.69 63.46
36 2/1/2020 49.56 12.39 61.94
60 2/1/2020 49.31 12.33 61.63
12 3/1/2020 50.78 12.69 63.47
36 3/1/2020 49.54 12.38 61.92
60 3/1/2020 49.33 12.33 61.67
Rörligt pris november 52.02 13.01 65.03
Anvisat månadspris oktober, årsavgift 480 kr/år (384 kr/år ) 79.80 19.95 99.75