SKAGEN

VI ÄR IGÅNG –
MOT FIBERRIKET

Förläggningsarbete för fiber samt elnät pågår i området.

Frågor gällande förläggningsarbetet kontakta Conny Engelbrektsson 0702991012.

Vid övriga frågor kontakta vår kundtjänst.

Bild från förläggningsarbetet under v.38

Äger du en fastighet idag som inte finns med i något utan dessa områden betyder inte det att vi inte kommer erbjuda er en anslutning. Det sker bara inte i denna utbyggnadsetapp. Du är välkommen att lämna ditt intresse för fiber, dessa intresseanmälningar ligger till stor del grund för vart vi planerar att bygga ut härnäst.

VÄGEN TILL FIBER

1. Tom kanalisation grävs ner i marken.
2. Fiber blåses in i den förlagda kanalisationen.
3. Fibern ansluts (svetsas) i de centrala punkterna, de så kallade noderna och skåpen som blivit utplacerade i området.
4. Fiberkonvertern installeras i er bostad.