SKAGEN SÖDRA

INVÄNTAR FÖRLÄGGNING

Förläggningsarbetet för fiber & elnät beräknas starta efter årsskiftet. Vår målsättning är att förläggningsarbetet ska vara klart till sommaren 2021 (förutsatt att det inte blir tjäle i marken under en längre tid).

Vid frågor kontakta vår kundtjänst.

Äger du en fastighet idag som inte finns med i något utan dessa områden betyder inte det att vi inte kommer erbjuda er en anslutning. Det sker bara inte i denna utbyggnadsetapp. Du är välkommen att lämna ditt intresse för fiber, dessa intresseanmälningar ligger till stor del grund för vart vi planerar att bygga ut härnäst.

VÄGEN TILL FIBER

1. Tom kanalisation grävs ner i marken.
2. Fiber blåses in i den förlagda kanalisationen.
3. Fibern ansluts (svetsas) i de centrala punkterna, de så kallade noderna och skåpen som blivit utplacerade i området.
4. Fiberkonvertern installeras i er bostad.