Sälj din el till
Kinnekulle Energi Anläggning

UNDER 10KW

Vill du sälja din solkraft? Du som har solceller och producerar mer än du förbrukar kan sälja din överskottsel till oss och få betalt. Kan det bli bättre?!

KRAV FÖR ATT FÅ TECKNA AVTAL

  • Din solcellsanläggning får inte vara större än 10kW 
  • Du har ett förbrukningsavtal hos Kinnekulle Energi

ERSÄTTNING FÖR DIN ÖVER-SKOTTSEL

  • Ersättningen för din överskottsel är Nord Pools timspotpris. 
  • Du får betalt per kWh.
  • Du som är ny kund får även 20 öre extra per kWh under ditt första år.

Timspotpris är det rörliga elpris som sätts varje dag för nästkommande dygn på Nord Pool den nordiska elbörsen. Priset baseras på utbud och efterfrågan.

VILL DU VETA MER?

Varmt välkomman att kontakta vår Kundtjänst för mer information och rådgivning.