Vi är det lokala elhandelsbolaget med stort engagemang för vår miljö och omgivning.
Med rötterna i Götene vid foten av Kinnekulle började vi 2014 med elhandel för att vi vill erbjuda våra kunder bra, enkla och för miljön hållbara alternativ när det gäller elavtal.

Vi står för service, kvalitet och närhet
Lokalkännedom och närhet värdesätter vi högt, samtidigt som vi erbjuder el från förnyelsebara källor till konkurrenskraftiga priser.
Vi finns här för dig och för oss är det viktigt att du som kund upplever att vi är enkla att komma i kontakt med, att du får snabba och raka besked på dina funderingar samt att du får ett vänligt bemötande.

Kinnekulle Energi ägs av Götene Elförening.
Götene Elförening är en ekonomisk förening som bildades 1932 och ägs av 3100 medlemmar.
I grunden är Götene Elförening ett elnätsföretag som bygger, äger underhåller och sköter servicen på elnätet.

Därmed svarar Götene Elförening för nättransporten av elektrisk kraft till våra 7 400 kunder, som huvudsakligen finns i Götene kommun.

Götene Elförening bygger också fibernät för att vara med och utveckla bygden samt driver Elon-butiken i Götene.

Förutom Kinnekulle Energi äger Götene Elförening även Götene Elkraftservice Elcentralen AB, som utför alla typer av installationsarbeten hos företag och privatkunder, samt arbeten inom Elkraftsanläggningar.

Här kan du läsa mer om Götene Elförening