Fiber

– Vi vill utveckla bygden!

Vårt fibernät är ett Gigabitnät och Telia Öppen Fiber®  är vår kommunikationsoperatör. Därmed kan vi erbjuda ett mycket stabilt nät med stor kapacitet och stort prisvärt tjänsteutbud. Med Telia Öppen Fiber® är du inte låst till en tjänsteleverantör. Du väljer själv vem som ska leverera tv, bredband och telefoni och plockar själv ihop ett utbud av tjänster som passar just dig. Fiber ger dig en stabil och framtidssäkrad bredbandsanslutning med tillgång till både dagens och morgondagens digitala tjänster. Med upp till 1 000 Mbit/s i huset står en ny värld och väntar utanför dörren.

INTRESSE-
ANMÄLAN

Vi jobbar på att möjliggöra fiberutbyggnader i fler områden.

Om du är intresserad av fiber är det viktigt att du anmäler ditt intresse till oss. De inkomna intresseanmälningarna ligger till grund för våra utbyggnadsplaner.

ROBUST FIBER

Certifieringen Robust Fiber visar att vi har rätt kunskapsnivå för att förlägga fiberoptiska nät på ett robust sätt.

Att vara ett certifierat företag försäkrar att vi arbetar enligt konceptet Robust fiber. Certifieringsmärket visar att en individ eller ett företag har certifierat sig och förbundit sig att följa den branschstandard för fiberförläggningar som gäller.