KESTAD

INVÄNTAR INKOPPLING

Merparten av Kestad är inkopplad och klar, välkommen till fiberriket!

Det återstår inkoppling i Kestad område 4, 5 och 3. Detta arbete kan påbörjas först när vi satt vår Nod i Gössäter.

Anledningen till att vi har kunnat koppla in övriga områden i är för att deras fiber kommer ifrån vår befintliga nod i Kinne-Kleva. Kestad område 4, 5 och 3 kommer fibern komma från vår nya nod i Gössäter.

När det närmar sig inkoppling kommer ni bli kontaktade av våra montörer för bokning av tid.

Vid frågor kontakta vår kundtjänst.

Utbyggnad kommer ske 2019-2020  under förutsättning att minst 50% beställer anslutning i respektive område. Orientera dig på kartan nedan och klicka på ett område för att se vilket nummer det tillhör.

Områden som hittills uppnått 50%
– Här kommer vi bygga fiber under 2019-2020.

Kestad område 5 (KE5) – Inväntar inkoppling
Kestad område 3 (KE3) – Inväntar inkoppling
Kestad område 2 (KE2)driftsatt och klar!
Kestad område 1 (KE1)driftsatt och klar!
Kestad område 4 (KE4) – Inväntar inkoppling
Kestad område 7 (KE7)driftsatt och klar!
Kestad område 8 (KE8) – Projektring pågår
Under mars 2020 blev KE08 klar för utbyggnad. Vår målsättning är att påbörja arbetet under höst/vinter 2020
 

Områden som ännu inte uppnått 50%

– Kestad område 6 (KE6)

Äger du en fastighet idag som inte finns med i något utan dessa områden betyder inte det att vi inte kommer erbjuda er en anslutning. Det sker bara inte i denna utbyggnadsetapp. Du är välkommen att lämna ditt intresse för fiber, dessa intresseanmälningar ligger till stor del grund för vart vi planerar att bygga ut härnäst.

VÄGEN TILL FIBER

1. Tom kanalisation grävs ner i marken.
2. Fiber blåses in i den förlagda kanalisationen.
3. Fibern ansluts (svetsas) i de centrala punkterna, de så kallade noderna och skåpen som blivit utplacerade i området.
4. Fiberkonvertern installeras i er bostad.