KESTAD

ARBETE PÅGÅR

Kestad område 8
Förläggningsarbetet påbörjades i april.

Vid frågor kontakta vår kundtjänst.

Kestad område 5 (KE5)driftsatt och klar!
Kestad område 3 (KE3)driftsatt och klar!
Kestad område 2 (KE2)driftsatt och klar!
Kestad område 1 (KE1)driftsatt och klar!
Kestad område 4 (KE4)driftsatt och klar!
Kestad område 7 (KE7)driftsatt och klar!
Kestad område 8 (KE8) – förläggningsarbete pågår
Kestad område 6 (KE06) driftsatt och klar!

Merparten av Kestad är inkopplad och klar, Välkommen till fiberriket!

Äger du en fastighet idag som inte finns med i något utan dessa områden betyder inte det att vi inte kommer erbjuda er en anslutning. Det sker bara inte i denna utbyggnadsetapp. Du är välkommen att lämna ditt intresse för fiber, dessa intresseanmälningar ligger till stor del grund för vart vi planerar att bygga ut härnäst.

VÄGEN TILL FIBER

1. Tom kanalisation grävs ner i marken.
2. Fiber blåses in i den förlagda kanalisationen.
3. Fibern ansluts (svetsas) i de centrala punkterna, de så kallade noderna och skåpen som blivit utplacerade i området.
4. Fiberkonvertern installeras i er bostad.