KESTAD

VI ÄR IGÅNG!

Kestad område 8
Väntar på att förläggningsarbetet ska starta, vår målsättning är att komma igång när det blir mildare väder.

Kestad område 6
Förläggningsarbetet är klart. Näst på tur är är att blåsa och svetsa fiber.

Vid frågor kontakta vår kundtjänst.

Förutsättning för utbyggnad är att minst 50% beställer anslutning i respektive område. Orientera dig på kartan nedan och klicka på ett område för att se vilket nummer det tillhör.

Områden som hittills uppnått 50%

Kestad område 5 (KE5)driftsatt och klar!
Kestad område 3 (KE3)driftsatt och klar!
Kestad område 2 (KE2)driftsatt och klar!
Kestad område 1 (KE1)driftsatt och klar!
Kestad område 4 (KE4)driftsatt och klar!
Kestad område 7 (KE7)driftsatt och klar!
Kestad område 8 (KE8) – Beredning pågår.
Kestad område 6 (KE06) – Förläggningsarbetet är klart.
 

Merparten av Kestad är inkopplad och klar, Välkommen till fiberriket!

Äger du en fastighet idag som inte finns med i något utan dessa områden betyder inte det att vi inte kommer erbjuda er en anslutning. Det sker bara inte i denna utbyggnadsetapp. Du är välkommen att lämna ditt intresse för fiber, dessa intresseanmälningar ligger till stor del grund för vart vi planerar att bygga ut härnäst.

VÄGEN TILL FIBER

1. Tom kanalisation grävs ner i marken.
2. Fiber blåses in i den förlagda kanalisationen.
3. Fibern ansluts (svetsas) i de centrala punkterna, de så kallade noderna och skåpen som blivit utplacerade i området.
4. Fiberkonvertern installeras i er bostad.