KÄLLBY HÄLLIDEN

Vi har kunnat driftsätta de kunder som får sin fiber från vår nod i Broby.

Övriga kunder kommer arbetet fortsätta när vi erhållit grävtillstånd från bla. Länsstyrelsen.

Vid frågor kontakta vår kundtjänst.

Utbyggnad planeras ske inom markerat område med start 2020.

Äger du en fastighet idag som inte finns med i något utan dessa områden betyder inte det att vi inte kommer erbjuda er en anslutning. Det sker bara inte i denna utbyggnadsetapp. Du är välkommen att lämna ditt intresse för fiber, dessa intresseanmälningar ligger till stor del grund för vart vi planerar att bygga ut härnäst.

VÄGEN TILL FIBER

1. Tom kanalisation grävs ner i marken.
2. Fiber blåses in i den förlagda kanalisationen.
3. Fibern ansluts (svetsas) i de centrala punkterna, de så kallade noderna och skåpen som blivit utplacerade i området.
4. Fiberkonvertern installeras i er bostad.