HÄLLEKIS OMRÅDE 3

BEREDNING PÅGÅR

Nu står det klart att vi kommer bygga ut fiber till ert område!

Vår målsättning är att området ska färdigställas under kvartal 4 2021.

Vid frågor kontakta vår kundtjänst.