GÖSSÄTER ÖVRE

VI ÄR IGÅNG!

Efter semestern påbörjades förläggningsarbetet för fiber och elnät i området.

Vi kommer börja med att placera vår nya nod. Därefter gräver vi gata för gata.

Vid frågor kontakta vår kundtjänst.

Bild från förläggningsarbetet under v.38.

Äger du en fastighet idag som inte finns med i något utan dessa områden betyder inte det att vi inte kommer erbjuda er en anslutning. Det sker bara inte i denna utbyggnadsetapp. Du är välkommen att lämna ditt intresse för fiber, dessa intresseanmälningar ligger till stor del grund för vart vi planerar att bygga ut härnäst.

VÄGEN TILL FIBER

1. Tom kanalisation grävs ner i marken.
2. Fiber blåses in i den förlagda kanalisationen.
3. Fibern ansluts (svetsas) i de centrala punkterna, de så kallade noderna och skåpen som blivit utplacerade i området.
4. Fiberkonvertern installeras i er bostad.