Fakta elnät

LEVERANS-
SÄKERHET

Kinnekulle Energis moderbolag Götene Elförening är elnätsägare och har en hög leveranssäkerhet, hela 99,99 %. Detta klarar vi tack vare att vi finns tillgängliga för våra kunder 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Tack vare en enkel men modern teknik kan vi oftast snabbt hitta och korrigera eller förebygga problem. Den lokala kännedomen hos personalen gör att vi har bra koll på alla meter ledningar som finns i vårt koncessionsområde och för alla som arbetar hos oss är det ett kall att se till att strömmen kommer fram. Vi går inte hem förrän jobbet är klart!

OM ELNÄTET

 • Vårt distributionsområde är ca 600 km²
 • Vi har nästan 7500 kunder
 • Friledning 40 kV = 1,1 mil
 • Friledning 10 kV = 12,1 mil
 • Hängkabel 10 kV = 1,7 mil
 • Total luftledningslängd = 22,4 mil
 • Jordkabel 10 kV = 34,7 mil
 • Jordkabel 24 kV = 3 mil
 • Jordkabel Lågspänning = 65,8 mil
 • Total längd jordkabel = 103,5 mil
 • 466 transformatorstationer (138 st Stolpstationer)
 • 1740 kabelskåp
 • 3500 trästolpar (hög och lågspänningsledningar)
 • Flygbesiktning av 10kV-friledningar sker varje år
 • Abonnerad effekt från Fortum är 48 MW
 • Energiomsättningen är 270 GWh = 270.000.000 kWh
 • Vi arbetar ständigt med förbättringar i vårt nät för att minimera nätstörningar