Götene Elförening

Götene Elförening är Kinnekulle Energis moderbolag samt elnätsägare. Vi värdesätter närhet, kundkontakt och kvalitet samtidigt som vi värnar om vår miljö.

MEDLEMSÄGD FÖRENING

Götene Elförening är en ekonomisk förening som bildades 1932 och ägs av våra 3100 medlemmar. Vi är ett elnätsföretag som bygger, äger underhåller och sköter servicen på elnätet. Därmed svarar vi för nättransporten av elektrisk kraft till våra 7.400 kunder, som huvudsakligen finns i Götene kommun. Vi bygger också fibernät för att vara med och utveckla bygden.

VEM KAN VARA MEDLEM?

Alla som äger en fastighet eller bedriver näringsverksamhet samt har ett nätabonnemang i Götene Elförenings nätområde kan vara medlemmar.