Mot framtiden – Vi byter elmätare!

Kinnekulle Energi utför mätarbyten på uppdrag av Götene Elförening under 2019-2020

Vi går mot en alltmer digitaliserad framtid där ny teknik skapar oändliga möjligheter. Vi vet ännu inte exakt vad detta kommer att innebära, men det vi vet är att el kommer att vara en av grundförutsättningarna för den fortsatta utvecklingen.

Detta ställer såklart högre krav på oss som elnätsleverantörer och för att vi ska kunna hålla den höga leveranssäkerhet av el som vi idag har ser vi kontinuerligt över vårt elnät och investerar för framtiden. Energimarknadsinspektionen har, på uppdrag av regeringen, tagit fram förslag på nya funktionskrav för framtidens elmätare. För att leva upp till kraven behöver alla elnätsföretag i Sverige byta ut eller uppdatera sina elmätare.

Information gällande Covid-19
Vi har för tillfället pausat byten för mätare som är placerade inomhus för er och våra montörer skull.

PÅGÅENDE BYTEN

På grund av rådande omständigheter gällande Covid-19 utförs endast byte av åtkomliga mätare utomhus.

Hur utförs mätarbytet, när kommer det att ske och vem kommer utföra mätarbytet?


Vi kommer byta mätarna i vårt område i olika etapper. Först ut är Götene tätort, se karta. När det närmar sig för er fastighet kommer ni få ett utskick med information om tänkt tid och dag för ert mätarbyte.

Arbetet att byta en elmätare tar ca 20 minuter och under den tiden kommer anläggningen att vara strömlös. Mätarbyten kommer att utföras dagtid mellan kl. 07.30 – 16.00 på vardagar. Mätarbytet görs av personal från Kinnekulle Energi. Samtliga montörer kan identifiera sig genom företagets ID-kort samt har den behörighet som krävs. 

Har vi bytt er elmätare?


För oss är det viktigt att veta vad du tycker. Ta chansen att vara med om utlottningen av ett presentkort på 1000 kr i vår ELON-butik.  Gör vår enkätEn vinnare dras 2 ggr om året till och med 2020.

Vinnare 2019
1. Helena Persson
– vinnaren drogs under v.34

2. Peter Callander
– vinnaren drogs under v.51